Занимљивости, лекције, задаци и савети за учење

Архиве за јануар, 2017

Временске серије

Временске серије представљају хронолошки уређен низ података појаве коју пратимо тј. изучавамо. Показују стање појаве у моментима посматрања или кретање нивоа појаве током неког временског интервала. Појаву најчешће пратимо и приказујемо по месецима, кварталима, годинама итд. Тако настају месечне, кварталне, годишње временске серије.

Ниво појаве који посматрамо у једној временској серији може да се односи на један времнски тренутак када је извршено посматрање или на одређени времнски интервал. У првом случају реч је о моментним временским серијама, а у другом о интервалним. Моментне серије нема смисла сабирати, док интервалне можемо збирно исказати.

Следећом табелом су приказане три временске серије. Производња и вредност злата спадају у интервалне временске серије, док је просечна цена злата од 2007. до 2011. године моментна временска серија, јер приказује стање цена и не би имало смисла сабирати ове податке.

Табела1. Производња, вредност производње злата у САД-у

 tabela zlato

Анализа временских серија је данас веома актуелан део статистичке анализе, јер нам пружа могућности моделирања кретања појаве, посебно прогнозе и пројекцијапојава у будућем периоду.

Податке временске серије графички можемо приказивати на више начина. Један од адекватних графичких приказа је линијски дијаграм. Конструишемо га тако што време (месец, годину, квартал…) наносимо на апсцису, док ниво појаве наносимо на ординату и на тај начин сваки податак приказујемо једном тачком на дијаграму. Спајајући тачке добијамо изломљену линију која сликовито показује динамику, промене у кретању појаве коју пратимо.

Следећа слика показује остварене приходе индустрије видео игара у САД-у, по месецима од новембра 2014. до новембра 2016. године у милијардама долара. У питању је месечна и то интервална временска серија. Уочавамо да у децембру обе године долази до израженог раста прихода у односу на остале месеце у години. Претпостављам да се ради о расту услед новогодишњих празника или је у питању термин пуштања у продају нових верзија видео игара, то ће познаваоци видео игара боље знати.
Statistic: Retail revenue of the U.S. video game industry from November 2014 to November 2016 (in billion U.S. dollars) | Statista
Find more statistics at
Statista

Online test-vremenske serije